O blogu

Naše demokracie nevzkvétá. A vinou na tom nejsou jen mocí opilí politici, nemyslící dav či, jak někteří říkají, slepé liberální vrstvy, ale také nedostatek naší politické imaginace. Když se mluví o cestách z krize demokracie, čím dál častěji se zmiňuje tzv. přímá demokracie. Bohužel, jen málokdo si je vědom toho, že tato forma vlády nemusí nutně znamenat pouze lépe či hůře navržená referenda. Cesta k přímé demokracii, pokud má mít vůbec nějaký smysl, by měla být chápána jako cesta k tzv. participativní demokracii (či někdy také kooperativní demokracii). Pouze skrze spolupráci je totiž možné docházet k řešením, která jsou moudrá a všeobecně přijímaná.

Tento blog je veřejným pracovním sešitem, jehož cílem je dostatečně zmapovat zahraniční projekty v participativní demokracii s důrazem na tzv. digitální demokracii (či někdy také e-demokracii). Rád bych prostřednictvím blogu narazil na podobně smýšlející lidi a postupně začal podnikat praktické kroky vedoucí k rozvoji digitální demokracie u nás.

O autorovi

Jsem web designer a samozvaný nedělní teoretik, absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V roce 2014 se u mě začal pomalu rozvíjet zájem o problematiku kolektivní inteligence, který jsem postupně přetavil do textů, přednášek a dalších aktivit, jejichž dosud poslední podobou je tento blog.

Na konci roku 2015 jsem ve spolupráci s mezinárodním transpersonálním centrem Holos spustil internetovou platformu pro osobnosti, jež ve své práci uplatňují transpersonální přesah „Transpersonální fórum“. Byl to pokus vytvořit hodnotnou informační a komunikační platformu pro psychoterapeuty, vědce, učitele a umělce, kteří vybočují z materialistického paradigmatu a nějakým způsobem se dotýkající spirituality, výzkumů vědomí a příbuzných témat. Na platformě bylo v průběhu roku 2016 nahráno desítky textů. Dnes bohužel projekt stagnuje a není moc pravděpodobné, že se opět uvede v pohyb.

Jako web designer pracuji pro Radio Free Europe / Radio Liberty. Podílím se na vývoji publikačního systému pro žurnalisty, vizuální identitě a webu radia a dále na rozmanitých projektech ve spolupráci s žurnalisty.

Spolupracuji se spolkem Pilgrim, neziskovou organizací Agora Central Europe a ve zbytcích volného času se pokouším editovat a oživovat projekt svého zesnulého dědy Pražský pantheon.

….

Tomáš Gardelka


gardelka.name